Dr Dušan Nešić nakon završenog stomatološkog fakulteta u Beogradu stručno znanje nastavio je da usavršava kroz praktični rad u domu zdravlja u Jagodini na odeljenju za dečiju preventivnu stomatologiju a ubrzo nakon toga svoju karijeru nastavlja kao mlad stomatolog u ordinaciji Nešić. Početkom 2018 godine odlazi za Ameriku gde nastavlja svoje usavrsavanje na poljuimplantologije i implantnog planiranja. Dr Dušan predstavlja drugu generaciju doktora stomatologije u svojoj porodici . Posebna oblast njegovg stručnog interesovanja predstavlja estecka stomatologija i protetika.